Sacensību Kalendārs - Vaidavas TRIATLONS

10.07.2011, Vaidava

SPORTLAT BALVA 2011
Vaidavas TRIATLONS
 
(vienlaicīgi arī Latvijas kausa triatlonā posms)
(peld, brauc ar riteni, skrien)

NOLIKUMS

 

LAIKS UN VIETA
Vaidavas triatlons notiks svētdien, 2011.gada 10.jūlijā, Vaidavā (bijušā Valmieras rajona teritorija, tagad Kocēnu novads).
Sacensību sākums pieaugušajiem: plkst. 12:30

SACENSĪBU VADĪBA
Sacensības organizē biedrības „Sporta klubs SportLat” komanda, sadarbojoties ar Kocēnu novada pašvaldību.
Sacensības vada SportLat apstiprināta tiesnešu kolēģija.
SACENSĪBU PROGRAMMA UN NOTEIKUMI

Distance
 
Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās
 10:00 -12:20
 
 
Bērnu starts*
 11:45
 TIKS PRECIZĒTS
 
Starts pirmajam triatlonistam
 12:30
 0,08 + 5 + 1;
0,35 + 18 + 4;
0,7 + 27 + 6
 
Apbalvošana
 ~15:30  


* 2 starti . Katra vecuma grupa atsevišķi. Ja būs daudz bērnu, bērni tiks dalīti papildus arī pēc dzimuma.
 
Sacensības norisināsies ar intervāla startu - ik pa 10 – 20 sek.
Starta kārtība tiks noteikta pēc izlozes un visas vecuma grupas, kurām ir vienāda garuma distances, tiks sajauktas kopā!
Dalībnieku starta secība tiks publicēta triatlona sacensību vietā!
Dalībnieki, kuri pieteiksies startam sacensību dienā, tiks ielozēti starp iepriekš pieteiktajiem dalībniekiem.
DISTANCES
Sacensībās:
-          1 peldēšanas aplis = 0,08 vai 0,35 km
-          1 riteņbraukšanas aplis = 5 vai 9 km
-          1 skriešanas aplis = 1 vai 2 km
 
* meistarības klases garā distance – SE, S40, VE, V40, V50 – DRĪKST STARTĒT TIKAI AR LTF LICENCĒM!!! (links uz triatlona lapas jaunumu par licenču cenām un iegādi)
(SPORTLAT BALVA punktus izcīna atbilstoši 2011.gada sezonas SB vecuma grupām)
                0,7 (0,35 * 2 apļi) + 27 (9 * 3 apļi) + 6 (2 * 3 apļi)
 
* meistarības klases īsā distance – SJC, SJB, SJA, SJ, S50, VJC, VJB, VJA, VJ, V60
(SPORTLAT BALVA punktus izcīna atbilstoši 2011.gada sezonas SB vecuma grupām)
0,35 (0,35 * 1 aplis) + 18 (9 * 2 apļi) + 4 (2 * 2 apļi)
 
* īsā distance veselības klase SV un VV
(izcīna SB punktus pēc „īsās” (links uz aprēķina piemēru) distances principa) – STARTĒ TIE, KURIEM BŪTU JĀSTARTĒ GARAJĀ DISTANCĒ, BET NAV IEGĀDĀJUŠIES LTF LICENCES (links uz triatlona lapas jaunumu par licenču cenām un iegādi), KĀ ARĪ TIE, KAS NEJŪTAS GATAVI GARĀS DISTANCES VEIKŠANAI!!!
0,35 (0,35 * 1 aplis) + 18 (9 * 2 apļi) + 4 (2 * 2 apļi)
* meistarības – bērnu distance – priekš Latvijas kausa triatlonā ieskaites – SJD, SJE, VJD, VJE
(neizcīna SPORTLAT BALVA punktus. Ja 2000.gadā dzimušais vēlas izcīnīt SB punktus, viņam jāstartē SJC vai VJC grupās)
0,08 (0,08 * 1 aplis) + 5 (5 * 1 aplis) + 1 (1 * 1 aplis)
BĒRNIEM – atbilstoša distance katrai vecuma grupai (2-as grupas), ja vēlas papildus drīskt startēt SJD, VJD, SJE, VJE grupās.
Sacensības norisināsies sekojoši:
-          peldēšana – Vaidavas ezerā, būs marķēta distance un glābšanas laivas un riņķi distancē;
-          riteņbraukšana pa asfaltu 9 km aplis (no Vaidavas ezera līdz Rīgas-Valmieras šosejai un atpakaļ – veicamo apļu skaits atkarīgs no vecuma grupas, kurā startē). Paredzēts braukšanai ar šosejas vai MTB tipa velosipēdiem. Braukšana grupā – AIZLIEGTA!!!
-          Skriešana – pa zemes ceļu 2 km aplis.
VĒRTĒŠANA
Meistarības klase:
Sievietes Vīrieši
SJE 2002. – 2003.dzimšanas gads VJE 2002. – 2003.dzimšanas gads
SJD 2000. – 2001.dzimšanas gads VJD 2000. – 2001.dzimšanas gads
SJC 1998. – 1999.dzimšanas gads VJC 1998. – 1999.dzimšanas gads
SJB 1996. – 1997.dzimšanas gads VJB 1996. – 1997.dzimšanas gads
SJA 1994. – 1995. dzimšanas gads  VJA 1994. – 1995. dzimšanas gads 
SJ 1992. – 1993. dzimšanas gads  VJ 1992. – 1993. dzimšanas gads 
SE 1972. – 1991. dzimšanas gads VE 1972. – 1991. dzimšanas gads
S40 1962. – 1971. dzimšanas gads V40 1962. – 1971. dzimšanas gads 
S50 1961. dzimšanas gads un vecākas V50 1952. – 1961. dzimšanas gads
    V60 1951. dzimšanas gads un vecāki

Veselības klase – SV, VV
 
Bērnu grupas:
B1 – 2004.g.dzim. un jaunāki
B2 – 2001. – 2003.g.dzimušie
Skrien pa ūdeni, brauc ar riteni un skrien. Vecumam un laika apstākļiem atbilstoša distance.
Katra grupa startē atsevišķi ar kopējo startu.
SPORTLAT BALVA reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:
·         Tiem, kas veic atbilstoši vecuma grupai norādīto distanci - katras SPORTLAT BALVA 2011.gada sezonas vecuma grupas 1 v. >> .....1000 v. – pēc triatlonā uzrādītā rezultāta, rēķinot attiecību pret attiecīgās grupas uzvarētāja rezultātu pēc koeficenta 1000. GARAJĀ DISTANCĒ (SE, S40, VE, V40, V50 GRUPAS) DRĪKST STARTĒT TIKAI AR LTF LICENCĒM!!! (links uz triatlona lapas jaunumu par licenču cenām un iegādi);
·         Tiem, kas veic īsāku distanci, nekā norādīts vecuma grupai (t.i., startē veselības klasē, jo nejūtas gatavi garajai distancei vai arī nav iegādājušies LTF licenci) - pēc „īsās” (links uz aprēķina piemēru) distances principa, t.i., tiek sadalīti pa dzimumiem (siev. un vīr.), tad katra dzimums absolūtajam uzvarētājam (neskaitot tos sportistus, kuriem attiecīgā distance bija jāveic pēc nolikuma noteikumiem) piešķir 1000 punktus, bet pārējiem pēc skrējienā uzrādītā rezultāta, rēķinot attiecību pret attiecīgā dzimuma uzvarētāja rezultātu pēc koeficenta 1000.
APBALVOŠANA
1. - 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā (izņemot veselības klasi) tiek apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām.
1. – 3.vietu ieguvēji katrā bērnu vecuma grupā saņem piemiņas medaļas.
Visi finišējošie bērnu vecuma grupu dalībnieki saņem pārsteiguma balviņas.
Visi finišējušie dalībnieki pēc sacensību rezultātu ievietošanas www.sportlat.lv var idrukāt savus individuālos diplomus – sertifikātus.
DALĪBAS MAKSA
  Meistarības klase, izņemot SJE, SJD, SJC, SJB,
VJE, VJD, VJC, VJB SJE, SJD, SJC, SJB
VJE, VJD, VJC, VJB
Veselības klase Bērnu grupas
līdz 08.06.2011. plkst. 24:00 8,- LVL 6,- LVL 1,- LVL
09.06.2011. – 08.07.2011. plkst. 24:00 12,- LVL 10,- LVL 1,- LVL
10.07.2011. (sacensību diena) 15,- LVL 13,- LVL 2,- LVL

 
Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas ChampionChip sistēmas.
Dalības maksā ietilpst dalībnieka numurs, ChampionChip īre, apkalpojošais personāls, pārsteiguma balvas, dzirdināšana, kā arī uzkodas finišā.
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta. Sacensību posma atcelšanas gadījumā, dalības maksa netiek atgriezta. Tā tiek pārcelta uz nākamajiem SPORTLAT BALVA 2011 posmiem.
PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM
-      interneta mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu
-      Rīgā: Sportlat veikalā – Augusta Deglavas iela 7, Rīga Tālr.: 67291526
-      Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10:00
Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:
-      swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)
-      nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)
-      ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.
-      izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.
 
JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA – 15,- vai 13,- LVL!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.
 
! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties caur e-pastu sportlat@sportlat.lv
Komandu pieteikums SPORTLAT BALVA 2011 sezonai ar dalībnieku vārdiem, vecuma grupām jānosūta uz SPORTLAT pa e-pastu: sportlat@sportlat.lv , vai faksu!
Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā 15,- LVL.
SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA
SPORTLAT var neprognazējamu apstākļu dēļ atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot mājas lapā www.sportlat.lv, kā arī izsūtot e-pastu SPORTLAT datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama arī sūtot jautājumus uz e-pastu sportlat@sportlat.lv vai zvanot pa tālruni 67291526.
DROŠĪBA
Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
VELOĶIVERES IR OBLIGĀTAS!!!
IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 67291526.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.
PROTESTI
Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20,- LVL. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.
SPORTLAT REKVIZĪTI
Biedrība sporta klubs “SportLat”
Reģ.Nr.: 40008107277
Adrese: A.Deglava iela 7, Rīga
Swedbank; Konts: LV64 HABA 0551 0148 3035 9                                                   
Tel.: 67291526; Fakss: 67291527
DAŽĀDI
Autotransports jānovieto uz stāvlaukuma, sekojot norādījuma zīmēm.
www.sportlat.lv 


Atpakaļ uz kalendāru