Pakalpojumu pieejamība

Saskaņā ar līguma noteikumiem, http://www.izkusties.lv piedāvā pakalpojumus, kurus klients izvēlējies abonēt. Sīkāks apraksts par konkrētajiem pakalpojumiem pieejams mūsu mājaslapā. Šie pakalpojumi domāti tikai abonenta izmantošanai un vajadzībām, neiesaistot trešās personas. Abonentam ir pieejami visi http://www.izkusties.lv piedāvājumā ietvertie pakalpojumi un jebkāda veida saturs. http://www.izkusties.lv patur tiesības mainīt, pārtraukt vai izbeigt piekļuvi pakalpojumiem jebkurā laikā, tai skaitā piekļuvi visa veida saturam vai datubāzei. http://www.izkusties.lv patur tiesības regulēt pieeju atsevišķiem materiāliem un pakalpojumiem, kā arī ierobežot pieejamību par to iepriekš nebrīdinot abonentu. http://www.izkusties.lv ir tiesības jebkurā laikā mainīt pakalpojuma sniegšanas noteikumus, publicējot jaunās izmaiņas savā mājaslapā, kā arī brīdinot klientu nosūtot e-pasta vēstuli. Abonenta atbildība ir iepazīties ar šīm izmaiņām. Ja abonents turpina lietot pakalpojumus pēc izmaiņu ieviešanas, tas tiek uztverts kā apstiprinājums turpināt servisu konkrētajam abonentam.